Partners

Meedoen met sport wordt uitgevoerd door een grote groep samenwerkende organisaties vanuit uiteenlopende perspectieven (sport-onderwijs-revalidatie/ onderzoek-praktijk-beleid). Onderstaande 23 organisaties hebben hun steun voorafgaand aan de start formeel toegezegd. Inmiddels breidt dit netwerk zich steeds verder uit. Samenwerking van de universitaire onderzoekers met alle praktijkpartners is cruciaal om het beoogde handboek, cursus en/of beleidsrichtlijnen te ontwikkelen. Zo dient de kennis van de trainers en coaches die in de praktijk betrokken zijn bij het sport- en beweegaanbod van kinderen met CP en DCD te worden vergroot. Zie voor een nadere toelichting hoe wordt gestuurd op samenwerking de Achtergronden.

Voor de uitvoering van het programma is een subsidie verkregen bij NWO (Onderzoeksprogramma Sport), aangevraagd vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen (projectleiding/ hoofdaanvrager) en de Vrije Universiteit Amsterdam (mede-aanvrager). Het Onderzoeksprogramma Sport versterkt wetenschappelijk onderzoek voor (top)sport en bewegen en genereert toepasbare kennis voor beleid, praktijk en onderwijs. Het programma wordt uitgevoerd door Technologiestichting STW, NWO-Geesteswetenschappen en ZonMw. Opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Meer informatie: www.sportonderzoek.com.

De formele partners: