Voortgang Workpackage 2

Vanuit WP2 is de inzet van het mini-handboek geanalyseerd. In dit mini-handboek staan voor verschillende sporten verschillende manieren beschreven om een instructie op een impliciete manier in te richten. Bij de analyses is niet alleen gekeken naar de instructies die de gymdocenten geven, maar ook of de kinderen actief aan de spellen deelnemen. Op beide gebieden zijn veranderingen te zien na de inzet van het mini-handboek. Zo werden minder expliciete instructies gegeven en werden meer activiteiten gedaan waaraan alle kinderen actief deelnemen.