Voortgang Workpackage 1

unnamedVanuit WP1 zijn in de periode februari-april 2016 veel metingen uitgevoerd voor het nieuwe onderzoek naar impliciet motorische leren. Hierbij leerden studenten onbewust een motorisch patroon uit te voeren en werd tegelijkertijd de hersenactiviteit gemeten. Daarnaast hebben ze taken uitgevoerd om de werkgeheugencapaciteit en aandacht in kaart te brengen en zijn met vragenlijsten verschillende persoonlijkheidskenmerken gemeten. Dit onderzoek dient als een pilot om meer te weten te komen over hoe impliciet leren in deze populatie werkt. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om in een vervolgonderzoek gerichter te kunnen kijken naar verschillen in de effectiviteit van impliciet leren bij kinderen met een beperking.