Training protocol voor impliciet/expliciet leren

Op vrijdag 9 mei 2014 heeft Elise van Casteren een presentatie gegeven over het Meedoen met Sport-project tijdens het EASS-congres. Naast het toelichten en bespreken van het programma Meedoen met sport werd ingegaan op een protocol voor sportrainers/-docenten om impliciet en expliciet leren te bevorderen. Dat protocol is ontwikkeld met dr. Dirk-Wouter Smits van de Universiteit Utrecht. 

Het jaarlijkse internationale EASS-congres (the European Association for Sociology of Sport) vond dit jaar plaats in Utrecht en had als thema Changing Landscapes in Sport: dynamics, hybridities and resistance”. Doel was om vanuit verschillende perspectieven de veranderende landschappen van de sport te bekijken. Er werd daarbij voornamelijk gesproken over de organisatie van sport en participatie in sport. Het congres duurde vier dagen en trok circa 200 deelnemers uit 25 verschillende landen (voornamelijk sportwetenschappers en beleidsmedewerkers). Er was tevens ruimte voor internationale wetenschappers om hun onderzoek te presenteren. Op de derde dag van het congres was er aandacht voor sport en mensen met een beperking. Elise van Casteren heeft hierbij een presentatie gegeven over het onderzoek dat gedaan wordt vanuit het Meedoen met Sport-project. Dit onder de titel “Implicit- and Explicit Learning in Cerebral Palsy”. De toehoorders waren geïnteresseerd en n.a.v. de presentatie vond er een interessante bespreking/ discussie plaats over participatie in sport door kinderen met een motorische beperking. Wellicht ontstaan er vanuit deze (inter)nationale contacten nog nieuwe samenwerkingsverbanden. U kunt HIER de presentatie inzien.

EASS_2014