Interessant ander onderzoek

Bjornson, K.F., Zhou, C., Stevenson, R. & Christakis, D.A. (2013). Capacity to participation in Cerebral Palsy, an indirect path via performance. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation; 94; 2365-2372.

De insteek van Meedoen met sport is voor een belangrijk deel gebaseerd op het International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) model. Hierin wordt gesteld dat het functioneren van het lichaam (d.w.z. capaciteit), de activiteiten die een persoon kan uitvoeren en participatie in de samenleving aan elkaar gerelateerd zijn. Deze samenhang wordt enerzijds beïnvloed door de gezondheidsconditie van de persoon en anderzijds door verschillende persoonlijke en omgevingsfactoren. Vooral de onderlinge relaties tussen de verschillende niveaus van functioneren, dus capaciteit, activiteit en participatie zijn nog niet veel onderzocht. In een recent gepubliceerd artikel onderzoeken Bjornson et al. (2013) deze relatie bij kinderen met Cerebrale Parese.

Het onderscheid dat in deze studie wordt gemaakt is tussen de motorische vaardigheden die een kind in een klinische setting kan laten zien, hoe deze vaardigheden de hoeveelheid en diversiteit aan participatie beïnvloeden en welke rol het speelt of de vaardigheden ook daadwerkelijk in het dagelijks leven gebruikt worden. De capaciteit van motorische vaardigheden en loopvermogen werden in een gecontroleerde setting gemeten. Vervolgens werden er vragenlijsten afgenomen om erachter te komen welke fysieke activiteiten de kinderen dagelijks uitvoeren. Als laatst waren er vragenlijsten om de intensiteit en diversiteit van participatie vast te stellen. Het blijkt dat een groot deel van de relatie tussen functionele capaciteit en participatie wordt bepaald door het wel of niet buiten de klinische setting kunnen uitvoeren van motorische vaardigheden.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het van groot belang is om kinderen met cerebrale parese te stimuleren om tijdens schooltijd en in hun vrije tijd de capaciteit die ze hebben om vaardigheden uit te voeren ook echt te benutten. Oftewel, om de participatie van deze groep kinderen te vergroten moet niet alleen de capaciteit van vaardigheden verbeteren maar juist ook de activiteiten die ze daarmee uitvoeren. Therapieën zijn er veel op gericht om bepaalde vaardigheden in de gecontroleerde omgeving van het revalidatiecentrum of fysiotherapie praktijk aan te leren en te verbeteren. De koppeling naar het gebruiken van de vaardigheden in het dagelijks leven mist vaak. In dit project proberen we vaardigheden aan te leren binnen betekenisvolle activiteiten, zoals sport en spel. Hiermee is het doel niet alleen om de kinderen motorisch vaardiger te maken, maar ook om ze motiveren die vaardigheden zo veel mogelijk in te zetten bij allerlei activiteiten. Dit is een belangrijke voorspeller voor meedoen in bijvoorbeeld sport.