Partner in the picture: BOSK

BOSK is dé vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Meedoen met sport en BOSK partners zijn. Via het verstrekken van informatie, het organiseren van ontmoetingen en het behartigen van de belangen helpt BOSK ook kinderen met een motorische beperking. BOSK onderstreept de grote waarde die sport kan hebben voor het actief deelnemen aan de samenleving en hoopt dat meer kinderen met een motorische beperking actief gaan sporten en bewegen.

Naast mensen met een (aangeboren) motorische beperking kunnen ook mensen met een spraaktaalstoornis of een schisis bij BOSK terecht. Er zijn 10 aandachtsgebieden waarover onder meer via bosk.nl specfieke informatie is te verkrijgen. De meeste leden van de BOSK zijn lid omdat ze te maken hebben met cerebrale parese; een beperking waar ook Meedoen met sport zich op richt in de lopende onderzoeken.

De BOSK is de plek waar mensen met een motorische handicap elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen helpen. Het sleutelwoord is daarbij ‘ervaringskennis’. Zorgprofessionals weten ongelofelijk veel van de medische kant van handicaps. Zij kunnen echter minder goed voorzien in de vraagstukken die samenhangen met de dagelijkse praktijk van leven met een handicap. Daarom is er de BOSK: hier wisselen mensen tips, ervaringen en kennis uit en bieden zij elkaar steun en contact.

Ook bij de website met de verschillende fora, het magazine en de vele georganiseerde activiteiten staat het contact met elkaar centraal. Daarnaast gebruikt de BOSK de ervaringskennis van mensen met een motorische handicap veelvuldig in het contact met bestuur en politiek, waar zij gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid en regels/ wetgeving die mensen met een motorische beperking aangaan. Bovendien houdt de BOSK nauw contact met zorgprofessionals  en onderzoekers om de zorg aan mensen met cerebrale parese te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is CP Net, dat dit voorjaar mede door de BOSK wordt opgericht.  Zie BOSK.nl voor meer informatie en bijvoorbeeld het forum voor jongeren met cerebrale parese.

BOSK ziet dat sport van grote waarde kan zijn voor kinderen met een motorische beperking. De BOSK houdt sportclinics, trainingen in rolstoelvaardigheid en verspreidt informatie. Ook stond sport in 2010 en 2013 al eens centraal in het BOSK magazine. Het gaat vooral om het meedoen aan sport bij lokale sportclubs en sportgroepen. Daarbij staat niet de beperking centraal, maar gaat het om ‘wat kan ik wel’. Samen met plezier meedoen aan trainingen en wedstrijden in de eigen leefomgeving kan kinderen veel brengen, zowel sociaal, fysiek als cognitief.  Naast meedoen bij je lokale sportclub zijn er ook steeds meer mogelijkheden voor talentvolle sporters om door te stromen naar intensieve trainingsprogramma’s via de sportbonden. Het gaat dan naast reguliere sporten als voetbal ook om sporten zoals boccia, waaraan vaak mensen meedoen met een wat zwaardere motorische beperking. Beide sporten hebben dan ook paralympische teams voor mensen met cerebrale parese. Helaas zijn er toch nog verschillende belemmeringen waardoor de meeste kinderen met een motorische beperking niet actief sporten. BOSK ondersteunt dan ook de initiatieven van Meedoen met sport en hoopt dat meer kinderen met een motorische beperking in de gelegenheid worden gesteld om in hun eigen omgeving met plezier te kunnen sporten.

logo bosk_235x216