Omgaan met verschillen – docenten LO in Rotterdam

Op woensdag 18 maart jl. gaven Femke van Abswoude en Elise van Casteren een workshop tijdens de themamiddag “Omgaan met verschillen” van Lekker Fit Rotterdam. Tijdens deze dag is de workshop twee keer gegeven aan ongeveer vijftig vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (LO) uit het primair onderwijs. Het onderwerp van onze workshop was ‘Sport op Maat’ voor kinderen met een motorische beperking. Als gevolg van de Wet Passend Onderwijs zullen kinderen met een motorische beperking zoals Cerebrale Parese (CP) of Developmental Coordination Disorder (DCD) steeds vaker regulier onderwijs volgen en dus meedoen in de reguliere gymles, samen met (een meerderheid van) typisch ontwikkelende kinderen. In de workshop hebben we de vakleerkrachten eerst een inleiding gegeven in wat CP en DCD inhouden (het grootste gedeelte kende beide ziektebeelden niet), sport & bewegen bij deze doelgroep, en de meest recente inzichten in leermethoden tijdens gymlessen (impliciet vs. expliciet leren). Methoden als foutloos leren, analogie leren, differentieel leren, expliciet leren, en instructies met externe focus werden uitgebreid besproken.

Aangezien elk kind – en met name kinderen met een motorische beperking- anders is en dus op een andere manier leert, werd vervolgens in een interactief gedeelte besproken hoe je als LO-docent kunt inschatten welke methode geschikt is voor welk kind. Vragen die aan de orde kwamen, waren “hoe herken je verschillen tussen kinderen?”, “hoe weet je welke methode het best is voor welk kind?”, “hoe stem je daar je handelingsrepertoire op af?” en “laat je het kind hierin meebeslissen?”. Er was ruimte om ervaringen, herkenbare situaties en voorbeelden te delen, en om problemen te bespreken. Waar in dit eerste gedeelte beredeneerd werd van type kind naar geschikte leermethode, werd in het tweede gedeelte beredeneerd van leermethodes naar kind: welke methodes zijn er en welke methode werkt goed voor welk type kind? Ook hier werden ervaringen, problemen en voorbeelden gedeeld. In het vierde en laatste onderdeel van de workshop werden docenten in groepjes aan het werk gezet: elk groepje kreeg de opdracht om vanuit één methode (Analogie Leren, Foutloos Leren, Differentieel Leren of Instructies met Externe Focus) een aantal beweegoefeningen uit te werken voor de gymles. De uitkomsten werden gepresenteerd aan de rest van de groep. De docenten kwamen met leuke resultaten:

  1. Analogie Leren, streksprong: springen alsof je een plank bent en niet alsof je een pudding bent.
  2. Foutloos leren, hoogspringen: beginnen met de lijn heel laag, daarna opbouwen in moeilijkheidsgraad door een plank ervoor te leggen, manier van landen aan te passen (hoogte, materiaal, afstand), en de aanlooprichting wijzigen.
  3. Differentieel Leren, balanceren, mogelijke differentiaties: horizontaal en vlak, omgekeerde bank, hindernissen toevoegen, elkaar passeren, trucjes, balanceertol (één been/ twee benen), instabiel vlak, variëren met materialen.
  4. Externe focus: hang een smiley op de muur bij het aanleren van een wendsprong en instrueer kinderen daarnaar te kijken. De smiley hangt op de muur achter de kinderen; door ernaar te moeten kijken, zullen ze een draai maken.

Zie hier voor een volledig overzicht van de uitgewerkte beweegoefeningen.

Al met al een ook voor ons zeer leerzame middag. Iedereen bedankt voor zijn/ haar actieve inbreng!

lekker-fit-300x212