Metingen rondom motorisch leren met 74 kinderen afgerond

In Work Package 1 zijn inmiddels de metingen voor het eerste onderzoek afgerond. De metingen zijn uitgevoerd bij maar liefst 74 kinderen van de Prinses Marijkeschool in Nijverdal. Zij hebben 3 dagen geoefend met het rollen van boccia ballen. Als eerste en als laatste moesten ze mikken op de witte doel-bal in het veld, net zoals het bij de sport boccia de bedoeling is. Daar tussen in hebben ze gemikt op een schietschijf die op verschillende afstanden lag en hebben ze zo geprobeerd om zo veel mogelijk punten te scoren. Tijdens het oefenen kregen ze een aantal regeltjes over hoe ze dit het beste konden doen. Daarmee hebben we geprobeerd om de kinderen op een expliciete manier te laten leren. Behalve dat we hebben gekeken of de kinderen beter worden in de taak, hebben we ook gevraagd hoe goed ze zelf denken het te kunnen. Deze maat van taakspecifieke self-efficacy kan samenhangen met het plezier en het gevoel van succes dat de kinderen ervaren en kan daardoor van belang zijn voor participatie. Naast de roltaak hebben de kinderen ook spelletjes gedaan om hun motorische en executieve vaardigheden te testen. Het is nu aan ons om te kijken of deze vaardigheden samenhangen met het vermogen van de kinderen om de taak op een expliciete manier aan te leren.

Wanneer duidelijk is welke factoren hiervoor van belang zijn, zal dit gebruikt worden voor het vervolgonderzoek bij kinderen met CP en DCD. Hiermee kunnen we er achter komen of voor hen dezelfde factoren van belang zijn als in dit eerste onderzoek. Zo kunnen we er met meer op maat gemaakte leermethoden voor zorgen dat kinderen op een zo effectieve en leuke manier sport en bewegen leren.

Dit onderzoek heeft Femke van Abswoude samen met masterstudente bewegingswetenschappen aan de Radboud Universiteit Floor Beldman uitgevoerd. Zij zal over een deel van de resultaten ook haar eigen scriptie schrijven. De precieze resultaten worden in het najaar van 2014 verwacht.