Meedoen met Sport op de DSO2015

Op 29 oktober 2015 vond de 6e editie van de Dag van het Sportonderzoek plaats bij Landstede in Zwolle. Meedoen met Sport was hier goed vertegenwoordigd met 2 presentaties in de sessie ‘leren, trainen, coachen’ en de workshop ‘Valoriseren moet je Organiseren’ die tweemaal werd gegeven.

De presentaties gingen in op de resultaten van beide workpackages van het Meedoen programma. Zo hebben er vanuit WP1 het afgelopen jaar meerdere onderzoeken plaatsgevonden naar de effectiviteit van impliciete en expliciete leermethodes. Deze uitkomsten werpen een nieuw licht op de theorie en leiden tot meerdere vragen ook ten aanzien van de bruikbaarheid ervan. Zowel vanuit de praktijk over hoe deze kennis ingezet zou kunnen worden tijdens sport en gym, als vanuit de wetenschap over de vervolgonderzoeken die opgezet kunnen worden om de theorievorming vooruit te helpen. De presentatie over WP2 ging in op het onderzoek naar de inzet van-, en ervaringen met impliciete en expliciete leermethoden in het speciaal onderwijs. Opvallend hierin was dat er voornamelijk expliciete methoden worden ingezet en dat er een discrepantie is tussen de ervaring van de professionals en de kinderen (zie nieuwsbericht voor meer informatie).

De workshop ‘Valoriseren moet je Organiseren’ was een samenwerking tussen de Radboud Universiteit,Kennispraktijk, en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Tijdens de workshop werd er ingegaan op het onlangs verschenen visiedocument over hoe valorisatie toegepast kan worden binnen de sociale wetenschappen (klik hier voor het document). Na een korte inleiding op het thema Valorisatie en de manier waarop je dit ‘handen en voeten’ kunt geven werd er in kleine groepjes aan de slag gegaan met een fictieve casus (een op te zetten project). Hierbij werd eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke partners, en werd vervolgens de rol die iedere partner in het project zou kunnen hebben besproken. Dit leverde veel stof op voor discussie en illustreerde ook dat de organisatie van Valorisatie tijd en uitwerking behoeft.