Kinderfysiotherapeuten bedankt!

Tijdens de regionale workshops DCD in 2014 heeft de Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie (NVFK) medewerking gevraagd aan een inventarisatie. Maar liefst 162 kinderfysiotherapeuten hebben onze vragenlijst ingevuld en een 10-tal kinderfysiotherapeuten en kinderen uit hun praktijk hebben meegewerkt aan een diepte interview. Wenke Broekkamp, kinderfysiotherapeut in opleiding, verwerkt al deze gegevens in haar afstudeer thesis. We willen de kinderfysiotherapeuten en NVFK alvast hartelijk bedanken voor de waardevolle bijdrage! We houden u op de hoogte van de resultaten, waarmee we kunnen bepalen of en hoe kinderfysiotherapeuten een rol (willen) spelen in het actief doorgeleiden van kinderen met een motorische achterstand naar lokale sportaanbieders.
WEBVERSIE_kngf_merk_kinderfysio-copy-2