Artikel Meedoen tijdens de gymles

In het themanummer Passend Onderwijs van het vakblad Lichamelijke Opvoeding schreven Femke van Abswoude en John van der Kamp onlangs een artikel over de uitdaging voor gymleraren om kinderen met een motorische beperking of achterstand met plezier en succes te laten meedoen in de gymles.

Het merendeel van de kinderen met een motorische beperking of achterstand doet in hun vrije tijd namelijk niet of nauwelijks mee aan sport- en beweegactiviteiten (Bult, Verschuren, Jongmans,Lindeman & Ketelaar, 2011). De gymles op school is voor deze kinderen vaak de enige plek waar ze ervaringen opdoen met sport en -bewegingsactiviteiten. Met de nieuwe wet Passend Onderwijs komen steeds meer van deze kinderen in het reguliere onderwijs terecht. Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding staan voor de belangrijke uitdaging om ook deze kinderen met plezier en succes mee te laten doen in de gymles. Het onderzoeksprogramma ‘Meedoen met Sport’ wil de vakleerkrachten hierin ondersteunen. Download het artikel HIER of kijk op www.kvlo.nl voor informatie over Lichamelijke Opvoeding.

voorkant lo 9 passend onderwijs