Afgeronde scripties pedagogiek Universiteit Utrecht

Vanuit de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht hebben zes studenten in 2013/2014 onderzoek uitgevoerd gekoppeld aan “Meedoen met Sport”. Vier Bachelor-studenten hebben een deelonderzoek gedaan naar de rol die ouders spelen in ‘het plezier in bewegen’ dat kinderen met CP ervaren. Zij hebben zich daarbij eerst gericht op typisch ontwikkelende kinderen; dit om in een volgende thesis de vergelijking te kunnen maken met kinderen met CP. Dit heeft geleid tot een Bachelorscriptie met de titel “Het verband tussen ouderlijk gedrag en plezier dat kinderen met Cerebrale Parese ervaren bij het aanleren van bewegingsvaardigheden: een pilot studie” (auteurs: Natascha van Ark, Sanne van den Elzen, Iris Pollaert en Melanie Verdam). Een tweede groepje van twee Master-studenten (Annika den Dunnen en Anoek van der Grift) heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een observatieprotocol rondom impliciete- en expliciete leerstrategieën in sport en bewegen. Dit protocol, bestaande uit onder meer een zo volledig mogelijk (grafisch) overzicht van impliciete- en expliciete leerstrategieën, is binnen Work Package 2 ingezet in het onderzoek met meerdere hbo-opleidingen. Daarnaast is een Masterscriptie opgeleverd met de titel “Impliciete en expliciete leerstrategieën bij jongeren met een Cerebrale Parese: Onderzoek naar inhoudsvaliditeit van een protocol en naar verschil in de mate van plezier bij sportactiviteiten.” Klik HIER voor een samenvatting

De studenten hebben hun deelonderzoeken uitgevoerd onder begeleiding van Dr. Dirk-Wouter Smits (UU). Via deze weg willen wij jullie graag nogmaals bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid bij het project. De samenwerking met Universiteit Utrecht wordt in het academisch jaar 2014-2015 voortgezet en zal naar verwachting wederom tot een aantal interessante deelonderzoeken leiden.