Week van de Unieke Sporter

Meedoen met Sport participeert sinds begin 2017 in het regionaal samenwerkingsverband Uniek Sporten. Vanuit het platform is de wens uitgesproken om in het voorjaar van 2018 een week van de Unieke Sporter in de regio Nijmegen te organiseren. Het centrale thema van de week is ‘Niemand buitenspel’. De week zal worden geopend met een sportdag voor […]

Lees meer

Voortgang Workpackage 2

Vanuit WP2 is de inzet van het mini-handboek geanalyseerd. In dit mini-handboek staan voor verschillende sporten verschillende manieren beschreven om een instructie op een impliciete manier in te richten. Bij de analyses is niet alleen gekeken naar de instructies die de gymdocenten geven, maar ook of de kinderen actief aan de spellen deelnemen. Op beide […]

Lees meer

Voortgang Workpackage 1

In WP1 is dit voorjaar een onderzoek uitgevoerd naar het leren van een serie armbewegingen en de rol van het werkgeheugen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met dr. Tim Buszard van de Victoria University in Melbourne. We zijn nog druk bezig met de analyses, maar wat we wel al kunnen zeggen is dat de […]

Lees meer

Een leven lang meedoen met sport: Wetenschap en praktijk samen aan tafel!

  ‘Een leven lang meedoen met sport: Wetenschap en praktijk samen aan tafel’.  Op donderdag 24 november organiseren we met ondersteuning van verschillende partners het congres ‘Een leven lang meedoen met sport: Wetenschap en praktijk samen aan tafel’. Tijdens het congres staat de ontmoeting tussen wetenschap en praktijk centraal. In twee rondes worden in totaal 15 workshops verzorgd […]

Lees meer

Voortgang Workpackage 2

Binnen WP2 is gestart met een nieuw onderzoeksproject. Momenteel worden er op verschillende speciaal onderwijsscholen gymlessen gefilmd om te kijken welke instructies bewegingsonderwijzers geven aan de kinderen. Daarbij ontvangen de bewegingsonderwijzers een mini-handboek waar allerlei verschillende manieren van instructies worden beschreven voor het aanleren van miktaken (o.a., externe focus van aandacht, foutloos leren, differentieel leren en leren met […]

Lees meer

Voortgang Workpackage 1

Vanuit WP1 zijn in de periode februari-april 2016 veel metingen uitgevoerd voor het nieuwe onderzoek naar impliciet motorische leren. Hierbij leerden studenten onbewust een motorisch patroon uit te voeren en werd tegelijkertijd de hersenactiviteit gemeten. Daarnaast hebben ze taken uitgevoerd om de werkgeheugencapaciteit en aandacht in kaart te brengen en zijn met vragenlijsten verschillende persoonlijkheidskenmerken […]

Lees meer

Verbeterde participatie als een belangrijk doel van een behandeling

In het onderzoek met kinderen met beperkingen wordt een verbeterde participatie vaak gezien als het ultieme doel van een behandeling of interventie. Deze nadruk op participatie komt valt gelijk met de introductie van het ICF-model van de World Health Organization. In dit model wordt participatie gedefinieerd als ‘betrokkenheid bij situaties in het dagelijks leven [involvement […]

Lees meer

Heeft impliciet leren een plek in gym en sport?

Onlangs zijn de resultaten verwerkt uit Work Package 2 van Meedoen met Sport. In de afgelopen twee jaar hebben we een Classificatiesysteem ontwikkeld van impliciete- en expliciete leermethoden in de sport en het bewegingsonderwijs. Dit classificatiesysteem brengt in kaart welke impliciete- en expliciete leermethoden bewegingsonderwijzers en sporttrainers kunnen toepassen. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met […]

Lees meer

Nieuwe collega: Sandra van Cappellen

Per half november vervangt Sandra van Cappellen Elise van Casteren, die met zwangerschapsverlof is gegaan. Ze stelt zichzelf even voor: Mijn naam is Sandra van Cappellen,  29 jaar, sportliefhebster, creatief en een kersverse moeder. Ik vind het erg leuk dat ik per half november verder mag gaan met het onderzoeksproject van Elise van Casteren. Aan de […]

Lees meer