Valorisatie- en OntwikkelLab (VOL)

Optimalisatie van participatie van jongeren met CP en DCD in sport: valoriseren, ontwikkelen en implementeren

Vanaf de start van het project zal vanuit het VOL de koppeling met de praktijk plaatsvinden. Valorisatie, wat een vorm is van waarde toevoegen aan kennis, zal in dit project bestaan uit de doorlopende afstemming tussen onderzoekers en praktijkdeskundigen. Om betekenisvol onderzoek uit te voeren is het belangrijk dat praktijkdeskundigen de onderzoekers adviseren over de focus van de onderzoekslijnen. Ook richt het VOL zich op de verspreiding en benutting van de kennis uit WP1 en WP2 onder professionals en vrijwilligers die met kinderen met CP en DCD werken binnen de sport- en beweegcontext. Dat zal onder meer tot uiting komen in gezamenlijk te ontwikkelen handboek, cursus en/of beleidsrichtlijnen en de implementatie hiervan. Er zal vanuit het VOL veelvuldig gecommuniceerd worden middels onder meer congresbijdragen, presentaties, publicaties en workshops. Ook zullen er contacten worden gelegd met mensen op sleutelposities binnen sportorganisaties zodat de kennis ook op beleidsmatig en strategisch niveau wordt ingevoerd en geborgd.

De werkzaamheden van het VOL worden gecoördineerd door Eralt. Voor meer specifieke informatie over dit onderdeel van het project kunt u bij hem terecht via het e-mailadres e.boers@kennispraktijk.nl

 

figuur_vol