Home

Welkom op de website van het programma Meedoen met sport!

Deze website is gelanceerd op 12 december 2013 en vormt een platform om informatie en ontwikkelingen te delen gekoppeld aan het vierjarige (onderzoeks-) programma ‘Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat’ (2013-2017). Ambitie van het programma is om het sportklimaat voor kinderen met een motorische beperking te verbeteren, zodat meer kinderen meedoen.

Actueel:

 • Op woensdag 29 maart is de Dag van de LO. Vanuit Meedoen met Sport verzorgen we een workshop met als titel: ‘Kinderen met een motorische beperking, hoe leren ze bewegen en hoe help je ze daar bij?’
 • Zaterdag 18 maart hebben we een geweldige sportdag beleefd. Bijna 30 kinderen uit heel Nederland waren in Nijmegen om daar te sporten en te spelen. Onder begeleiding van studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC van Nijmegen konden ze meedoen op een stormbaan, kennismaken met Racerunners en oefenen met Boccia. Hier vinden jullie een foto-impressie.
 • Het heeft even geduurd, maar in deze PDF vind je alle presentaties met verwijzingen naar PDF-bestanden die tijdens het congres van Meedoen met Sport zijn gegeven.
 • Donderdag 24 november 2016 was de Holthurnsche Hof in Berg en Dal dé plek waar je moest zijn als je meer wilde weten over sport en bewegen voor mensen met een beperking. Daar vond namelijk het congres ‘Een leven lang meedoen met sport – Wetenschap en praktijk samen aan tafel -‘ plaats! Het programmateam van Meedoen met Sport kijkt zeer tevreden terug op het congres. Er was een mooie mix van vakleerkrachten, ambulant begeleiders, onderzoekers en beleidsmakers en er was veel uitwisseling van kennis en ervaringen. In een prettige sfeer vonden discussies plaats over de noodzaak van onderzoek en de wijze waarop we met elkaar nog meer mensen met een beperking plezier kunnen laten beleven aan sport en bewegen. Een belangrijke conclusie voortkomend uit het congres is dat het een absolute voorwaarde is dat de verschillende partijen deze uitdaging samen aangaan en niet los van, of parallel aan elkaar.
 • Meedoen met Sport en Sportservice Nijmegen slaan de handen ineen! De afgelopen periode is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over vergaande samenwerking op het thema aangepast sporten. Beide partijen gaan zich inzetten op de volgende onderwerpen:
  • Samenwerking t.a.v. deskundigheidsbevordering van kader bij sportverenigingen.
  • Samenwerking t.a.v. het organiseren van een terugkombijeenkomst met partners n.a.v. de Special Olympics.
  • Krachtenbundeling in een op te zetten platform aangepast sporten.
  • Krachtenbundeling t.a.v. het toepasbaar maken van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.