Home

Welkom op de website van het programma Meedoen met sport!

Deze website is gelanceerd op 12 december 2013 en vormt een platform om informatie en ontwikkelingen te delen gekoppeld aan het vierjarige (onderzoeks-) programma ‘Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat’ (2013-2017). Ambitie van het programma is om het sportklimaat voor kinderen met een motorische beperking te verbeteren, zodat meer kinderen meedoen.

Actueel:

 • De nieuwe versie van ons handboek is klaar. Het is een handboek geworden vol activiteiten en mediakaarten die ook geschikt zijn voor de kinderen zelf. Het handboek vormt de basis voor de mediakaarten. Dit zijn kaarten met illustraties van de bewegingen die de kinderen kunnen gebruiken als voorbeeld en geheugensteuntje van wat ze moeten doen. Ons doel is met behulp van dit handboek en de mediakaarten de beweegmogelijkheden van deze kinderen te vergroten zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens de gymles, aan sportspellen en bij sporttrainingen. Wilt u meer informatie over het handboek, neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@meedoenmetsport.nl.
 • Meedoen met Sport is samen met de gemeente Nijmegen en Uniek Sporten bezig met het organiseren van een week voor aangepast sporten. Het wordt een week die in het teken staat van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Er wordt nagedacht over activiteiten, maar ook over het delen van kennis. We houden u via deze site op de hoogte.
 • Op woensdag 29 maart was de Dag van de LO. Vanuit Meedoen met Sport hebben we een workshop verzorgd met als titel: ‘Kinderen met een motorische beperking, hoe leren ze bewegen en hoe help je ze daar bij?’
 • Zaterdag 18 maart hebben we een geweldige sportdag beleefd. Bijna 30 kinderen uit heel Nederland waren in Nijmegen om daar te sporten en te spelen. Onder begeleiding van studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC van Nijmegen konden ze meedoen op een stormbaan, kennismaken met Racerunners en oefenen met Boccia. Hier vinden jullie een foto-impressie.
 • Meedoen met Sport en Sportservice Nijmegen slaan de handen ineen! De afgelopen periode is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over vergaande samenwerking op het thema aangepast sporten. Beide partijen gaan zich inzetten op de volgende onderwerpen:
  • Samenwerking t.a.v. deskundigheidsbevordering van kader bij sportverenigingen.
  • Samenwerking t.a.v. het organiseren van een terugkombijeenkomst met partners n.a.v. de Special Olympics.
  • Krachtenbundeling in een op te zetten platform aangepast sporten.
  • Krachtenbundeling t.a.v. het toepasbaar maken van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.