Home

Welkom op de website van het programma Meedoen met sport!

Deze website is gelanceerd op 12 december 2013 en vormt een platform om informatie en ontwikkelingen te delen gekoppeld aan het vierjarige (onderzoeks-) programma ‘Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat’ (2013-2017). Ambitie van het programma is om het sportklimaat voor kinderen met een motorische beperking te verbeteren, zodat meer kinderen meedoen.

Actueel:

 • Donderdag 24 november was de Holthurnsche Hof in Berg en Dal dé plek waar je moest zijn als je meer wilde weten over sport en bewegen voor mensen met een beperking. Daar vond namelijk het congres ‘Een leven lang meedoen met sport – Wetenschap en praktijk samen aan tafel -‘ plaats! Het programmateam van Meedoen met Sport kijkt zeer tevreden terug op het congres. Er was een mooie mix van vakleerkrachten, ambulant begeleiders, onderzoekers en beleidsmakers en er was veel uitwisseling van kennis en ervaringen. In een prettige sfeer vonden discussies plaats over de noodzaak van onderzoek en de wijze waarop we met elkaar nog meer mensen met een beperking plezier kunnen laten beleven aan sport en bewegen. Een belangrijke conclusie voortkomend uit het congres is dat het een absolute voorwaarde is dat de verschillende partijen deze uitdaging samen aangaan en niet los van, of parallel aan elkaar.

  Binnenkort ontvangen alle deelnemers de presentaties die tijdens het congres zijn gegeven.

 • Meedoen met Sport en Sportservice Nijmegen slaan de handen ineen! De afgelopen periode is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over vergaande samenwerking op het thema aangepast sporten. Beide partijen gaan zich inzetten op de volgende onderwerpen:
  • Samenwerking t.a.v. deskundigheidsbevordering van kader bij sportverenigingen.
  • Samenwerking t.a.v. het organiseren van een terugkombijeenkomst met partners n.a.v. de Special Olympics.
  • Krachtenbundeling in een op te zetten platform aangepast sporten.
  • Krachtenbundeling t.a.v. het toepasbaar maken van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.
 • Sinds de start van het nieuwe studiejaar is Wouter de Groot bij ons programma aangesloten. Hij stelt zichzelf even voor…
  Mijn naam is Wouter de Groot en ik ben docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dit studiejaar start ik met mijn promotieonderzoek gericht op impliciet motorisch leren bij kinderen met verminderde motorische vaardigheden. Ik zal in mijn onderzoek kijken naar effectieve impliciete leerstrategieën bij deze doelgroep, welke rol executieve functies hierbij spelen en hoe de docent Lichamelijk Opvoeding dit kan toepassen in zijn lessen. Een uitdagende taak om praktijk en wetenschap dichterbij elkaar te brengen, waarover ik graag in gesprek blijf. Nieuwsgierig of goede ideeën? Schroom niet om contact op te nemen. Wouter de Groot (w.de.groot@pl.hanze.nl)
 • Afgelopen zomer hebben we te horen gekregen dat onze subsidie-aanvraag bij Fonds NutsOhra is gehonoreerd! Vanuit ‘Meedoen met Sport’ is een eerste versie van een handboek ontwikkeld, met voorbeelden hoe beweegoefeningen op een impliciete manier aangeleerd kunnen worden. Met de subsidie van Fonds NutsOhra krijgen we de komende twee jaar de mogelijkheid om het handboek met leermethodieken voor het speciaal (en regulier) onderwijs verder door te ontwikkelen en uit te breiden met mediakaarten die ook geschikt zijn voor de kinderen zelf. Ons doel is met behulp van dit handboek en mediakaarten de beweegmogelijkheden van deze kinderen te vergroten zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens de gymles, aan sportspellen en bij sporttrainingen.
 • Op 22 juni 2016 is in het blad ‘Sportgericht’ (nummer 70/3) een artikel verschenen van Bert Steenbergen over ons project. Sportgericht een vakblad voor iedereen die (professioneel) geïnteresseerd is in menselijke beweging. Klik hier om het artikel te downloaden.