Home

Welkom op de website van het programma Meedoen met sport!

Deze website is gelanceerd op 12 december 2013 en vormt een platform om informatie en ontwikkelingen te delen gekoppeld aan het vierjarige (onderzoeks-) programma ‘Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat’ (2013-2017). Ambitie van het programma is om het sportklimaat voor kinderen met een motorische beperking te verbeteren, zodat meer kinderen meedoen.

Actueel:

  • Op donderdag 19 april vindt in het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen het symposium ‘Ieder Kind Kan Meedoen’ plaats. Vanuit Meedoen met Sport verzorgen we een workshop over ons handboek. Meer informatie vindt u op www.hanze.nl/iederkindkanmeedoen.
  • Op vrijdag 9 maart 2018 vond in de Sint Maartenskliniek het congres ‘De Unieke Sporter’ plaats. De vraag die centraal stond: Hoe breng je mensen met een beperking blijvend in beweging? Binnenkort vindt u hier een terugblik op de dag…
  • De nieuwe versie van ons handboek is klaar. Het is een handboek geworden vol activiteiten en mediakaarten die ook geschikt zijn voor de kinderen zelf. Het handboek vormt de basis voor de mediakaarten. Dit zijn kaarten met illustraties van de bewegingen die de kinderen kunnen gebruiken als voorbeeld en geheugensteuntje van wat ze moeten doen. Ons doel is met behulp van dit handboek en de mediakaarten de beweegmogelijkheden van deze kinderen te vergroten zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens de gymles, aan sportspellen en bij sporttrainingen. Wilt u meer informatie over het handboek, neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@meedoenmetsport.nl.
  • Meedoen met Sport is samen met de gemeente Nijmegen en Uniek Sporten bezig met het organiseren van een week voor aangepast sporten. Het wordt een week die in het teken staat van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Er wordt nagedacht over activiteiten, maar ook over het delen van kennis. We houden u via deze site op de hoogte.